Změna protiepidemických opatření nám zkomplikovala situaci ke scházení. Účast na Bohoslužbě je pevně daná na 10 % z celkového počtu míst. Pro nás to znamená, vzhledem k velikosti našich prostor, nemožnost se u nás scházet...

Z uvedeného důvodu budou prozatím Bohoslužby probíhat mimo naše prostory.
 
Aktuální informace o konání Bohoslužeb
 
Kdy: neděle 25.04.2021 od 10 hodin
Kde: ul. Fráni Šrámka 34, České Budějovice (hlavní sál Církev adventistů sedmého dne)
  • Vchod bude odemčen od 09:30 hodin
  • Předpokládaný konec Bohoslužeb 11:30 hodin - 12:00 hodin
 
Kapacita sálu umožňuje setkání 30 osob za současného dodržení 10 % obsazenosti.
 
Platná omezení:
  • Dezinfekce rukou na vstupu do budovy.
  • Zakrytí dýchacích cest RESPIRÁTOREM FFP2 BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU po celou dobu Bohoslužby (výjimku má osoba hovořící za pultem a zpěváci chválící skupiny).
  • Rozestupy 2m v jedné řadě, mimo členů jedné domácnosti.
  • Není dovoleno podání ruky.
  • Hromadný zpěv farníků zakázán, povolen zpěv ve stavebně odděleném prostoru nebo na kůru.
  • Bohoslužeb se mohou účastnit pouze osoby pobývající v okresu České Budějovice.

 

Aktuální informace o konání Bohoslužby
 
Kdy: neděle 13.12.2020 od 10 hodin
Kde: ul. Fráni Šrámka 34, České Budějovice (hlavní sál Církev adventistů sedmého dne)
 
Vchod bude odemčen v 09:30 hodin
Předpokládaný konec Bohoslužby 11:30 hodin - 12:00 hodin
 
Kapacita sálu umoožňuje setkání cca 60 osob za současného dodržení 30% obsazenosti.

Domácí církevní setkání (tzv. skupinky) probíhají on-line.

Pro bližší informace použijte uvedené kontakty.

(aktualizováno 18.04.2021)
 
Omlouváme se za prostý vzhled našeho webu.
Stránky se v současné době upravují a chystá se jejich nová verze.