Adopce na dálku

V roce 2007 jsme se rozhodli, že "si osvojíme" dítě na dálku a pomůžeme mu získat vzdělání a přístup k lepší budoucnosti. Našli jsme organizaci Nadace mezinárodní potřeby, která  nabízí  k adopci  zejména  děti  z Filipín a Nepálu. Po dalších modlitbách jsme vybrali chlapce z Nepálu Sanjiva Kumara Shresthu, narozeného 12.4.2001. Sanjiv má jednoho bratra, maminku a tatínka, který je vážně nemocný a nemůže rodinu zaopatřit. Tato rodina je křesťanská, ale rodiče nejsou schopni poskytnout svým dětem vzdělání.A toto je naše vize - pomoci  Sanjivovi,  aby  mohl  chodit  do  školy,  a zároveň podpořit i jeho víru v Boha. Věříme, že Bůh nás vedl a vede v tomto rozhodnutí a že Sanjivovi žehná. Každý měsíc zasíláme částku 700 Kč, díky čemuž může organizace zajistit Sanjivovi jídlo, oblečení, studium, zdravotní péči a vyučování křesťanským pravdám.

Během roku dostáváme informace o prospěchu a pár vět o tom, jak se má, co ho baví. Také naše děti se zapojují do společného dopisu jemu.