Služba dětem - nedělka

Po čase chval odcházejí děti na svůj program do nedělky.

Děti jsou rozděleny do 3 oddělení. Nejstarší děti se pomalu začleňují do programu dospělých, pomáhají s programem pro menší děti (hry).

2. oddělení (děti od 6 do 10 let) pracuje podle skript Ráchel Bícové. Čas cca 60 min obsahuje svačinu, povídání si, téma, modlitbu, ztišení, sbírku, hru, volný čas. Využíváme pomůcky, písničky, ukazování, aby vše bylo pro děti zajímavé a poutavé.
Zároveň ale máme určitá pravidla - nosit si věci (přezůvky, sešit, svačinu, Bibli, penízek) a s vlastními přinesenými hračkami si děti mohou hrát až ve stanovený čas, tedy na konci nedělky.

Čas od času máme s většími dětmi společný čas s přespáním, spojený s hrami, tradiční večeří v podobě pizzy a promítáním filmu s popcornem.

Malá nedělka je prostorem pro nejmladší děti. Většinou si hrají a jsou se svými rodiči.