Na shromáždění

Nedělní dopoledne navštěvuje asi 20 - 30 lidí. Chodí i anglicky mluvící lidé.  Shromáždění má svůj řád a je to místo, kam můžete napoprvé zavítat, v klidu se dívat, pozorovat a třeba zůstat (nebo svobodně odejít).

Na začátku zpíváme chvály - to jsou písně hrané a zpívané Bohu za to, kdo je, jaký je. Je to vyjádření naší vděčnosti za oběť Ježíše Krista, odpuštění vin, přijetí a Boží lásku. Je to i zastavení se a spočinutí v Boží přítomnosti, kdy můžeme otevřít svoje srdce a být upřímní a otevření a kdy Bůh přichází, aby k nám mluvil.

Pak shromáždíme děti, abychom jim požehnali, tzn. modlíme se za dobré věci, které pro ně Bůh má, aby se děly v jejich životech. Pak odcházejí do nedělky, kde mají svůj program (svačina, hra, duchovní program).

Shromáždění pokračuje kázáním - slovem na konkrétní téma, které vychází z  Bible, příp. je doplněné příběhy ze života či příklady. Pokud je kázání v angličtině, je zajištěn překlad. Poté je prostor k modlitbě či osobnímu svědectví, tzn. je možnost říct ostatním, co jsme s Bohem prožili.

Součástí je dobrovolná sbírka, která slouží k pokrytí nákladů na provoz či aktivity (kurzy Alfa, adopce na dálku).

Po závěrečném požehnání oficiálně shromáždění končí, ale je možné se ještě zdržet a dát si třeba čaj nebo kávu a popovídat si.

 

Takže: I ten, kdo se jen dívá, je vítán.