Na domácí skupince

Název domácí prozrazuje, že setkání probíhá u někoho doma, což s sebou přináší pro domácí trošku závazek k pohostinnosti a pro hosty, že jsou hoštěni. A to je příjemné. Počet návštěvníků se různí, cca 4 - 6 lidí. Skupinka je místem, kde se každý může sdílet s ostatními o svém životě, přijmout radu, povzbuzení či modlitbu. Prostor je vždy i pro Bibli a společně přemýšlíme, jak Boží slovo žít.